ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
กิจกรรมตามโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เติมฝันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 8
งานป้องกันฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะฯ
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นฯ ครั้งที่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าวัดป่าป๋วย (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถาน หมู่ 2 (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยห้า หมู่ 7 (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ 8 (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกาน หมู่ 1 (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำลำเหมืองแม่หละแก๊ะ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 (e-b 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนพาราโอเวอร์เลย์บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e–bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (e–bidding) 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต้องจัดให้ประชาชนเข้าดู 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าวัดป่าป๋วย (e-bidding) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถานบ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 (e-bidding) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงฌาปนสถานโดยการก่อสร้างศาลา คสล. บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (e-b 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยห้า หมู่ 7 (e-bidding) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ 8 (e-bidding) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกาน หมู่ 1 (e-bidding) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (e-bidding) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราโอเวอร์เลย์บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e – bidding) 
ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e-bidding) 


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   สำนักงบประมาณ   กระทรวงไอซีที   จังหวัดลำพูน   ศูนย์ดำรงธรมม   ราชกิจจานุเบกษา   ราชบัณฑิตยสถาน   ข่าวสารอาเซียน