ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

        วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เพื่อพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ

        และในการประชุมครั้งนี้ ได้แนะนำพนักงานเทศบาลรายใหม่ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งและโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ราย ได้แก่
               1. นางสาวสุพรรณษา ยาโน บรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
               2. นายอภิวัฒน์ เงินดี โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
               3. นายนิเทศ ธัญสิรินุกุล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 
14 กรกฎาคม 2563