ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242

นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

นายดำรงค์ วรรณภิระ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

สิบโทจิตรกร พิทองจา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

นายเจริญ ถาน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอุดมศักดิ์ มูลรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายณัฐพล มณีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายธานินทร์ ทาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางอำพรรณ วรรณตุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายภาสกร สุกใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายนพพร วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายกฤษฎา พิบาลน้อย
สมสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายปรีชา กัญทะรัญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสุนันท์ ปัญโญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2