ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242

สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
ติดต่อ 084-6113560

นายเอกรินทร์ ทิยาว
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
ติดต่อ 094-6368681

สิบโทจิตรกร พิทองจา
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 081-9983195
นายณฐกร บัวคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 094-1615997
นางสาวพรพรรณ วงค์ฝั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ติดต่อ 061-3722876
นายสุรัช อุ่นนันกาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ติดต่อ 083-5153539
นางสาวนัชชา บุญประมวล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ติดต่อ 099-1049787
นางสาววรลักษณ์ สุรินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ติดต่อ 064-2694644
นางกมลวรรณ จันทะรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 083-6926429