ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
25
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบบันทึกขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 23 เม.ย. 2563กองวิชาการและแผนงานDownload
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 29 มิ.ย. 2561กองวิชาการและแผนงานDownload
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 3 พ.ค. 2560กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 1 ธ.ค. 2559กองสาธารณสุขDownload
แบบคำขอรับบริการจาก อปท 1 ธ.ค. 2559กองวิชาการและแผนงานDownload
แบบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร 1 ธ.ค. 2559กองสาธารณสุขDownload
แบบคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 ธ.ค. 2559กองสาธารณสุขDownload
แบบคำร้องขอเพิ่มเปลี่ยนยกเลิกถังขยะ 1 ธ.ค. 2559กองสาธารณสุขDownload
แบบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 1 ธ.ค. 2559กองสาธารณสุขDownload
แบบคำร้องทั่วไป 1 ธ.ค. 2559สำนักปลัดDownload
แบบยินยอมนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร 1 ธ.ค. 2559กองคลังDownload
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการก่อสร้าง 1 ธ.ค. 2559กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 1 ธ.ค. 2559กองช่างDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ธ.ค. 2559กองสวัสดิการสังคมDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร 1 ธ.ค. 2559กองช่างDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1