ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
23
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 2 มิ.ย. 2563
2นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการท14 เม.ย. 2563
3ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256314 เม.ย. 2563
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง14 เม.ย. 2563
5ประกาศนโยบายการบริหารความเสีี่ยง ประจำปีงบประมาณ 256323 มี.ค. 2563
6หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน 256216 ธ.ค. 2562
7ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 44 ต.ค. 2562
8ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25621 ต.ค. 2562
9ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 25623 ก.ย. 2562
10ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 25622 ส.ค. 2562
11ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 322 ก.ค. 2562
12ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 25625 ก.ค. 2562
13ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์1 ก.ค. 2562
14ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 25623 มิ.ย. 2562
15ประกาศแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯรักษาราชการแทนฯ17 พ.ค. 2562
16ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด30 เม.ย. 2562
17ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 217 เม.ย. 2562
18ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 25624 เม.ย. 2562
19ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25624 เม.ย. 2562
20ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25624 มี.ค. 2562

123  >> >|