ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 123 ก.ย. 2562
2แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 256528 มิ.ย. 2562
3แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 615 ก.พ. 2562
4แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 531 ส.ค. 2561
5แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 421 พ.ค. 2561
6แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 314 ก.พ. 2561
7แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 230 พ.ค. 2560
8แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. 2561 - 256426 พ.ค. 2560

1