ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
19
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 ธ.ค. 2562
2ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25613 ธ.ค. 2561
3งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน 256110 ต.ค. 2561
4งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม 256111 ก.ย. 2561
5งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 256110 ส.ค. 2561
6งบแสเดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 25613 ก.ค. 2561
7งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 25616 มิ.ย. 2561
8งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 256125 พ.ค. 2561
9งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 256118 เม.ย. 2561
10งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256122 มี.ค. 2561
11งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 25619 ก.พ. 2561
12งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม 256016 ม.ค. 2561
13งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25608 ธ.ค. 2560
14งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 25606 พ.ย. 2560

1