ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปงบแสดงสถานะทางการเงินประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 25638 ก.ค. 2563
2งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 8 ก.ค. 2563
3งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2 มิ.ย. 2563
4งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 25631 พ.ค. 2563
5รายงานสรุปงบแสดงสถานะทางการเงินประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 25632 เม.ย. 2563
6งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25639 มี.ค. 2563
7รายงานสรุปงบแสดงสถานะทางการเงินประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 25634 ก.พ. 2563
8งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 25634 ก.พ. 2563
9งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 256213 ธ.ค. 2562
10งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 256213 ธ.ค. 2562
11รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)2 ต.ค. 2562
12งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 25622 ต.ค. 2562
13งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 25629 ก.ย. 2562
14รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)8 ก.ค. 2562
15งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 25628 ก.ค. 2562
16งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 256210 มิ.ย. 2562
17งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 256213 พ.ค. 2562
18งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 25624 เม.ย. 2562
19รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)4 เม.ย. 2562
20งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25628 มี.ค. 2562

12  >> >|