ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองวิชาการแะละแผนงาน27 เม.ย. 2563
2รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต(รอบแรก) ประจำปี 256327 เม.ย. 2563
3รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 2563
4รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256310 ม.ค. 2563
5รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256216 ธ.ค. 2562
6รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 ธ.ค. 2562
7ี่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 ต.ค. 2562
8รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 เม.ย. 2562
9รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 ธ.ค. 2561
10รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน9 พ.ย. 2561
11สรุปผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256129 ต.ค. 2561
12สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 256129 ต.ค. 2561
13สรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 25614 ต.ค. 2561
14รายงานกิจการประจำปีเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ประจำปีงบประมาณ 25604 มิ.ย. 2561
15รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ. 2561- 2564 (รอบแรก)31 พ.ค. 2561
16รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒12 ธ.ค. 2560
17รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง พ.ศ.2560 – 2562 30 พ.ค. 2560

1