ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพ.ศ. 256216 ก.ย. 2562
2พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256216 ก.ย. 2562
3ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง19 เม.ย. 2561
4รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง19 เม.ย. 2561
5รายชื่อประธาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง19 เม.ย. 2561
6รายชื่อประธานแม่บ้าน เขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง19 เม.ย. 2561
7รายชื่อประธานผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง19 เม.ย. 2561
8รายชื่อผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง19 เม.ย. 2561
9สาระสำคัญที่ควรพึงระวังใน พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567 พ.ย. 2560
10ทำเนียบผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง21 ธ.ค. 2559
11ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง21 ธ.ค. 2559

1