ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
21
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศค่าธรรมเนียมการขอสำเนาของข้อมูลข่าวสารของราชการ1 ก.ค. 2563
2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ1 ก.ค. 2563
3ประกาศกำหนดให้เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสต้องจัดไว้ให้ประชาชน29 มิ.ย. 2563
4คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ18 พ.ค. 2561
5ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกค้องของข้อมูลข่าวสาร8 ธ.ค. 2559
6ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าสารราชการ8 ธ.ค. 2559
7คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการฯ8 ธ.ค. 2559
8คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง8 ธ.ค. 2559
9การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง8 ธ.ค. 2559

1