ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
25
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


ลำดับรายการวันที่
1แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 256323 มี.ค. 2563
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 9 ต.ค. 2562
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 9 ต.ค. 2562
4มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 9 ต.ค. 2562
5มาตรการการดําเนินนโยบายเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Smart Organization)9 ต.ค. 2562
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์22 เม.ย. 2562
7มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานนายสัตวแพทย์22 เม.ย. 2562
8มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานทันตแพทย์22 เม.ย. 2562
9มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานเภสัชกรรม22 เม.ย. 2562
10มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานรังสีการแพทย์22 เม.ย. 2562
11มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์22 เม.ย. 2562
12มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานเทคนิคการแพทย์22 เม.ย. 2562
13มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานโภชนาการ22 เม.ย. 2562
14มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสิ่งแวดล้อม22 เม.ย. 2562
15มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสุขาภิบาล22 เม.ย. 2562
16มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์แผนไทย22 เม.ย. 2562
17มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการอาชีวบำบัด22 เม.ย. 2562
18มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานกายภาพบำบัด22 เม.ย. 2562
19มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ22 เม.ย. 2562
20มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสาธารณสุข22 เม.ย. 2562

123  >> >|