ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


นายณฐกร บัวคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 094-1615997


นายวิเชียร ไพรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายโยธา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นางทัศนาภรณ์ วรกมลธรรม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายนราพงษ์ สุทธนะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายนภสินธุ์ ทิศหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐนนท์ ใจยายอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายณัฐพงษ์ สิงห์กา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก


นายธนาธิป สัตยาพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาววรรณภา อินทะนันท์
คนงานทั่วไป


นายสุพจน์ ทันวัน
คนงานทั่วไป


นายวิศรุต รุ่นบาง
จ้างเหมาบริการ


นายอรรถพล ภูดอนตอง
คนงานทั่วไป