ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
24
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


นางสาวพรพรรณ วงค์ฝั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ติดต่อ 061-3722876


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวนพวรรณ ภควัตกร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางสาวศิริรัตน์ ตะเพียนทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาววัชราภรณ์ โกฏวัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิรินทร์ญา อนุพงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางธนภัทร กันทะยอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน