ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


นางสาววรลักษณ์ สุรินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ติดต่อ 064-2694644


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาววิชญาพร นาคทับ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกัลยารัตน์ บัวนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวิภาพรรณ ชนะศึก
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวณัฐพร พิจารณ์
คนงานทั่วไป


นางสาวบุษบา สารเทพ
จ้างเหมาบริการ