ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
27
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


นางสาวนัชชา บุญประมวล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 099-1049787


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นายเอกพล ริยะกาศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวพีรณัฏฐ์ ลือศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายบุญช่วย สิทธิมา
พนักงานขับรถยนต์


นายไพโรจน์ จอมมณี
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายภาคภูมิ มณีทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นางสาวพิมพ์กมล จี้ทิตย์
คนงานทั่วไป


นางสาววราภรณ์ กันยะดอย
คนงานทั่วไป


นายณัฐพงษ์ ตาเจริญเมือง
คนงานทั่วไป


นายสมคิด ทะสุใจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายโกศล โปธาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสงกรานต์ พรหมตา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุสรณ์ จอมมณี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสม ต๊ะปืน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐพงษ์ สมทราย
จ้างเหมาบริการ


นายสมบัติ ปาระมี
จ้างเหมาบริการ


นางสาวเนตรนภา อินทร์ใจ
จ้างเหมาบริการ


นายสิทธิศักดิ์ ต๊ะแปงปัน
จ้างเหมาบริการ