ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
59
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพฯ งวดเดือนสิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดลงพื้นที่ให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ แก่ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป......รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่มารับเบี้ยยังชีพฯ นะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลข 053 – 980029 ต่อ 271 ในวันและเวลาราชการ ค่ะ

07 สิงหาคม 2563

เลื่อนกำหนดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง แจ้งประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เดิมกำหนดประชุมวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เลื่อนเป็น วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 


จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 980029 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ

11 กรกฎาคม 2563

ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพฯ งวดเดือนกรกฎาคม 2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

          เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดลงพื้นที่ให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ แก่ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป......รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

          อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่มารับเบี้ยยังชีพฯ นะคะ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลข 053 – 980029 ต่อ 271 ในวันและเวลาราชการ ค่ะ

09 กรกฎาคม 2563

กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

            สภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

            จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 980029 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ

09 กรกฎาคม 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งทุกท่าน  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อบริการที่จัดทำและหรือดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  โดยเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wznmjv

02 มิถุนายน 2563

กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 28 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

สภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 980029 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ

25 พฤษภาคม 2563

ข่าวพยากรณ์อากาศ วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563)" ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 

ในช่วงวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

12 พฤษภาคม 2563

กำหนดลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพฯ งวดเดือนพฤษภาคม 2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

        เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยกำหนดลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

        และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาลฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพฯ กรณีการรับเงินสด โดยการนำเงินเบี้ยยังชีพฯ ไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ที่บ้านของท่าน

        และขอความร่วมมือจากผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ทุกท่าน ดังนี้
             - อยู่บ้าน รอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ที่บ้านของตนเอง
             - เขียน ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เลขที่บ้าน ให้ชัดเจนติดไว้ที่หน้าบ้าน
             - สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปมอบเบี้ยยังชีพฯ แก่ท่าน
             - เตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงินเพื่อเซ็นชื่อ
             - แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
             - ผูกมัดเชือกและดูแลสัตว์เลี้ยง

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม โทร 053 – 980029 ต่อ 271 ในวันเวลาราชการ

05 พฤษภาคม 2563

กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

สภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 980029 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ

01 พฤษภาคม 2563

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2563,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2563

24 เมษายน 2563

“ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน อำเภอบ้านโฮ่ง",เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

>> ขอความร่วมมือบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 2. เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว งดออกจากบ้าน ยกเว้น กรณี มีเหตุจำเป็น
>> ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
>> ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ Scan QR-Code ตามระบบมือถือของท่าน เพื่อใช้ในการติดตามตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง โทร 053 – 981112 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

30 มีนาคม 2563

“ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน อำเภอบ้านโฮ่ง,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

>> ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้าพักในชุมชน รีบแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยด่วน และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง

>> สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง โทร 053 – 981112 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

27 มีนาคม 2563

กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ......รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 053 – 980029 ต่อ 261 ในวันเวลาราชการ

26 มีนาคม 2563

“งดให้บริการเครื่องออกกำลังกายและสนามกีฬาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง งดให้บริการเครื่องออกกำลังกายและสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ งดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาส นี้

26 มีนาคม 2563

“เลื่อนการทดสอบเบื้องต้นโครงการจ้างงานนักเรียนฯ อย่างไม่มีกำหนด”,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง,banhong.go.th

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ได้เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน และกำหนดให้มีการทดสอบเบื้องต้นของผู้สมัครร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลำพูน กองสวัสดิการสังคม จึงขอเลื่อนการทดสอบฯ ดังกล่าว ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง โทร 053 – 980029 ต่อ 271 ในวันและเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

25 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (195 รายการ)