ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

สภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 980029 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ


 
01 พฤษภาคม 2563