ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งทุกท่าน  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อบริการที่จัดทำและหรือดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  โดยเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wznmjv


 
02 มิถุนายน 2563