ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
20
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187
เลื่อนกำหนดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง แจ้งประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เดิมกำหนดประชุมวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เลื่อนเป็น วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 


จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 980029 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ


 
11 กรกฎาคม 2563