ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
59
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าวัดป่าป๋วย (e-bidding)20 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 (e-bidding)26 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถาน หมู่ 2 (e-bidding)26 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยห้า หมู่ 7 (e-bidding)27 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ 8 (e-bidding)23 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกาน หมู่ 1 (e-bidding)20 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำลำเหมืองแม่หละแก๊ะ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 (e-b19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนพาราโอเวอร์เลย์บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e–bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (e–bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (e-bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (e – bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำลำเหมืองแม่หละแก๊ะ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 (e – bidding)19 พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7(e-bidding)05 เมษายน 2562
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ (e-bidding)17 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ตุลาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)10 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต้องจัดให้ประชาชนเข้าดู29 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256303 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256306 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)22 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256303 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 256219 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256304 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256304 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 256329 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256203 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256204 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256204 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e-bidding)01 พฤษภาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าวัดป่าป๋วย (e-bidding)20 กรกฎาคม 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถานบ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 (e-bidding)26 พฤษภาคม 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงฌาปนสถานโดยการก่อสร้างศาลา คสล. บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (e-b26 พฤษภาคม 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยห้า หมู่ 7 (e-bidding)27 เมษายน 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ 8 (e-bidding)23 เมษายน 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกาน หมู่ 1 (e-bidding)20 เมษายน 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (e-bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราโอเวอร์เลย์บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e – bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e-bidding)05 เมษายน 2562
ราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 ธันวาคม 2561
ราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ตุลาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจร Para Over Lay หมู่ 2 - หมู่ 8 (e-bidding)11 มิถุนายน 2561
ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านดงฤาษี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน09 มีนาคม 2561
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบ้านนายต๋าคำ พงษ์ตุ้ย09 มีนาคม 2561
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (บ้านหนอง ซอยข้างวัด) 09 มีนาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1