ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าวัดป่าป๋วย (e-bidding)   [ 20 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าวัดป่าป๋วย บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 593,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

  ย้อนกลับ