ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242 ชื่อเอกสาร : ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e-bidding)   [ 05 เมษายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 507,000.00 บาท (-ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)


ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

  ย้อนกลับ