ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
24
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนพาราโอเวอร์เลย์บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 (e–bidding)   [ 19 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

        เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนพาราโอเวอร์เลย์บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินจำนวน  955,000.- บาท  (-เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)


ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

    
ย้อนกลับ