ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (e–bidding)   [ 19 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

        เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ  บ้านโฮ่ง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินจำนวน 533,000.- บาท  (-ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 


ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

    
ย้อนกลับ