ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
25
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (e-bidding)   [ 19 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

        เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  (งบจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน  2,236,800.-บาท (-สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 


ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562ย้อนกลับ