ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
59
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562   [ 19 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 251 รายการ โดยมีราคากลางรวมทั้งสิ้น 71,163 บาท ซึ่งจัดการประมูลวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง


ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ได้แก่ นายนพพร ทะวงค์อารี เสนอราคาประมูลสูงสุด 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)......รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

  


ย้อนกลับ