ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
27
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกาน หมู่ 1 (e-bidding)   [ 20 เมษายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกาน หมู่ 1 (งบตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 689,950 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบามถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

  ย้อนกลับ