ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ 8 (e-bidding)   [ 23 เมษายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ 8 (งบตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 593,900 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

  ย้อนกลับ