ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
27
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถานบ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 (e-bidding)   [ 26 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ฌาปนสถานบ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน(งบตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 612,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

  ย้อนกลับ